Нефрологія

Нефрологія - область клінічної медицини, яка вивчає нормальну та патологічну фізіологію нирок, захворювання нирок, їх лікування та профілактику.
В нефрології для діагностики захворювань нирок користуються, крім біохімічних досліджень крові та сечі, методами екскреторної урографії (див.), радіоізотопної ренографії (див. Радіоізотопна діагностика) та сканування (див.), пункційної біопсії нирки, ниркової ангіографії та ін. Впровадження в практику штучної нирки (див. штучна Нирка) і перитонеального діалізу (див.), а в останні роки пересадки нирки дозволяє успішно лікувати хворих з нирковою недостатністю.

Клінічна нефрологія

У монографії, що складається з 18 глав, висвітлено деякі питання симптоматології, діагностики, патогенезу і терапії основних захворювань нирок. Монографія написана на основі аналізу літератури та даних, отриманих протягом 10-річної роботи керованих автором клініки та лабораторії.
У розділах I-V послідовно викладено вчення про протеїнурії, функціональних методів діагностики, природу та методи дослідження ниркового ацидозу, рентгенівських методи дослідження і дана оцінка методу пункційної біопсії нирок. У VI-IX главах розбираються патогенез, діагностика і лікування нефротичного синдрому, клініка і перебіг дифузного гломерулонефриту, вплив на нього вагітності, висувається оригінальна концепція про поєднання дифузного гломеруло - і пієлонефриту. Глава X присвячена аналізу і класифікації помилок клінічної діагностики основних захворювань нирок. Проблеми «Нирки та система крові, включаючи згортання» присвячені XI-XII голови. Спеціальна глава розбирає питання про співвідношення мінерало - і глюкокортикоїдної функції надниркових залоз і хвороб нирок. Останній розділ монографії (глави XIV-XVIII) містить узагальнені дані про дієтетиці різних форм гломерулонефриту, кортикостероїдної терапії, консервативному лікуванні ниркової гіпертонії, корекції ниркового ацидозу та лікуванні аномії при нирковій недостатності.
Монографія ілюстрована 69 рисунками і забезпечена бібліографічним покажчиком по главам.

Зміст

Глава I. Протеїнурія
   Виділення білка у здорових осіб
   Патологічна протеїнурія, її види, ступені і причини
Глава II. Кількісне дослідження функції нирок
Методи кількісної оцінки, застосовувані в клініці
      Визначення клубочкової фільтрації
      Дослідження функції проксимальних канальців
      Визначення функції дистального відділу нефрона
      Обмеженість застосування кліренс-методів у клініці
      Значення комплексного дослідження функції нирок
Зміна парціальних функцій нирок при деяких захворюваннях
      Гострий дифузний гломерулонефрит
      Хронічний дифузний гломерулонефрит
      Пієлонефрит
      Гіпертонічна хвороба
   Скорочення (символи), що вживаються при використанні кліренс-методів
Глава III. Природа ниркового ацидозу та методи його дослідження.
   Загальна регуляція кислотно-лужної рівноваги
   Роль нирок в регуляції кислотно-лужної рівноваги
   Нирковий ацидоз
Глава IV. Рентгенологічні методи в діагностиці дифузних захворювань нирок
   Основні методи рентгенівського дослідження в діагностиці дифузних захворювань нирок
Рентгенологічні зміни при дифузних захворюваннях нирок
      Зміни розмірів нирок
      Стан чашково-мискової системи і сечоводу
      Інші зміни
Глава V. Пункційна біопсія нирок
Глава VI. Нефротичний синдром.
   Етіологічні чинники
   Імунологічні порушення
   Гістологічні типи ураження нирок
   Клініка і патогенез
   Лікування
Глава VII. Клініка і перебіг дифузного гломерулонефриту.
   Гостра фаза дифузного гломерулонефриту
   Перебіг хронічного гломерулонефриту
      Латентна стадія
      Стадія виражених клінічних проявів
      Термінальна стадія
Глава VIII. Вплив вагітності на перебіг хронічного гломерулонефриту.
Глава IX. Про поєднання дифузного гломерулонефриту та пієлонефриту.
Глава X. Помилки клінічної діагностики основних захворювань нирок.
   Помилки, загальні для багатьох захворювань нирок
   Помилки при з'ясуванні ниркової етіології гіпертонічних станів
   Помилки при визначенні етіологічних факторів нефротичного синдрому
   Помилки діагностики гострого гломерулонефриту
   Помилки діагностики хронічного гломерулонефриту
   Помилки діагностики хронічного пієлонефриту
Глава XI. Нирки та система крові
   Загальні дані про зміни системи крові при захворюваннях нирок
   Роль нирок в продукції еритропоетину
Зміни системи крові та эритропоэтические властивості сироватки при деяких захворюваннях нирок
      Гострий дифузний гломерулонефрит
      Хронічний гломерулонефрит з достатньою функцією нирок
      Хронічна ниркова недостатність
      Патогенез анемії при захворюваннях нирок
Глава XII. Нирки і згортання крові.
   Вплив здорових нирок на згортання
   Зміни згортання при дифузних захворюваннях нирок
   Патогенез гипергепаринемии і зниження фібринолізу при захворюваннях нирок
   Про вплив гепарину на виникнення експериментального нефриту
   Зміни згортання при лікуванні нефриту стероїдними гормонами
   Про застосування речовин, що впливають на згортання крові при лікуванні гломерулонефриту
Глава XIII. Кора надниркових залоз та захворювання нирок
   Роль нирок в регуляції продукції кортикостероїдів
   Роль здорових і хворих нирок у метаболізмі кортикостероїдів
   Вплив альдостерону на функції нирок
   Секреція альдостерону при захворюваннях нирок
   Вплив глюкокортикоїдів на функції нирок
   Функціональний стан кори надниркових залоз при гломерулонефриті
Глава XIV. Вплив дієти на перебіг дифузного гломерулонефриту та ниркової недостатності.
   Дієти з різним вмістом натрію
   Дієти з різним вмістом білка
Глава XV. Кортикостероїдна терапія дифузних гломерулонефритів.
Глава XVI. Консервативне лікування гіпертонії при захворюваннях нирок.
Глава XVII. Корекція ацидозу при захворюваннях нирок.
Глава XVIII. Лікування анемії при нирковій недостатності.
Література