Уроки з анатомії, фізіології і гігієни людини

В даному посібнику представлена методика проведення уроків з анатомії, фізіології і гігієни людини.
Посібник написано відповідно е новою програмою і підручником. Рекомендації по методиці проведення уроків є результатом багаторічного педагогічного досвіду членів авторського колективу, узагальнення передового педагогічного досвіду та спеціально проведеного ними експериментального викладання цього курсу.
У передмові до посібника висвітлено основні питання методики анатомії, фізіології і гігієни людини: навчально-виховні завдання, система понять, уроки.
В основній частині посібника детально розкрита методика проведення кожного уроку по темам курсу.
В описі кожного уроку вказана завдання та обладнання, дано загальний план і методика проведення. В лівій колонці плану послідовно перелічені питання змісту уроків. В правій колонці названі методи та методичні прийоми, за допомогою яких розкривається зміст уроків.
Відповідно до змісту кожного уроку в планах введені дидактичні цілі (моменти) - повторення, вивчення нового, закріплення, перевірка та оцінка знань, завдання на будинок, які показують напрямок навчально-виховного процесу на уроці.
Методика уроків за темами «Загальний огляд організму людини», «Кровообіг» написані Е. А. Соколової. Методика уроків за темами «Кістково-м'язова система», «Дихання», «Залози внутрішньої секреції», «Нервова система», «Органи чуття», «Вища нервова діяльність» написані Е. П. Бруновт. Основні питання методики анатомії, фізіології і гігієни людини і методика уроків за темами «Травлення», «Обмін речовин», «Виділення», «Шкіра», «Розвиток людського організму», «Висновок» написані Р. Я. Малахової.