Атомна промисловість

Атомна промисловість (гігієна праці). До атомна промисловості належать підприємства, що видобувають і переробляють радіоактивні руди, а також атомні реактори, радіохімічні і деякі інші підприємства та група спеціальних науково-дослідних установ.
Основними виробничими шкідливостями атомної промисловості є джерела радіоактивного випромінювання та можливість забруднення зовнішнього середовища радіоактивними речовинами (див.)- Основними гігієнічними принципами захисту від джерел радіоактивного випромінювання і радіоактивних речовин є:
1) герметизація операцій (робота в спеціальних камерах і боксах);
2) механізація і автоматизація операцій (застосування дистанційного інструментарію, що копіюють маніпуляторів і т. д.); 3) захист від проникаючої радіації спеціальними екранами (див. Противолучевая захист); 4) раціональна планування приміщень; 5) обробка поверхонь приміщень та обладнання спеціальними матеріалами (нержавіюча сталь, пластикат); 6) застосування індивідуальних засобів захисту; 7) додержання правил роботи в атомній промисловості; 8) постійний дозиметричний контроль (див.) за умовами праці; 9) контроль за збиранням і видаленням радіоактивних відходів (див.); 10) своєчасне проведення робіт по дезактивації (див.) обладнання, спецодягу та приміщень.
Рівень опромінення працюючих в атомній промисловості допускається не більше 5 бер/рік.
Працюють в атомній промисловості повинні періодично проходити медичні огляди, а до початку роботи і в подальшому - виробничий інструктаж.

Атомна промисловість - галузь промисловості з отримання, обробки і використання радіоактивних речовин.
Несприятливим фактором при видобутку та збагаченні радіоактивних руд та отримання урану, торію є внутрішнє опромінення, що виникає при попаданні в організм радіоактивних речовин у вигляді газів і аерозолів. Зовнішнє (бета - і гамма-) опромінення при цьому незначно. На ядерних реакторах може відбуватися зовнішнє опромінення (гама-промені, нейтрони різної енергії та частково бета-промені). Надходження в повітря радіоактивних газів і аерозолів невелика. При переробці опромінених та інших матеріалів високої активності можливо як внутрішнє, так і зовнішнє опромінення організму. Виконання різних операцій з радіоактивними матеріалами може викликати забруднення приміщення, обладнання, шкірних покровів та одягу персоналу.
Деякі споруди можуть бути джерелом забруднення водойм, грунту, атмосферного повітря радіоактивними речовинами. Дальність поширення останніх, а також їх поведінку в навколишньому середовищі залежать від властивостей радіоелементів, агрегатного стану відходів, а також від стану середовища, в яку вони надходять. Обсяг викидів визначається технічним рівнем використовуваного обладнання, ефективності очисних споруд і ін.
При будівництві підприємств атомної промисловості велике гігієнічне значення має правильний вибір місця. Необхідно також передбачати комплекс захисних заходів, що забезпечують безпечні умови праці стосовно не тільки радіаційного впливу, але й інших виробничих шкідливостей. Засоби радіаційної безпеки слід розробляти в суворій відповідності з апаратурою, необхідною для даного процесу, видом і кількістю радіоактивних матеріалів і умов поводження з ними.
Оздоровчі заходи, спрямовані на зниження радіоактивного впливу, умовно можна розділити на дві групи: 1) заходи захисту людини від зовнішнього і внутрішнього опромінення і 2) попередження забруднення приміщень, обладнання, одягу і шкірних покривів. Захист від зовнішнього опромінення гамма - і рентгеновими променями і нейтронами забезпечується екрануванням джерел випромінювання поглинаючими матеріалами (свинець, бетон, чавун, вода та ін). Товщина шару біологічного захисту визначається розрахунковим шляхом за універсальним таблиць або номограмами з урахуванням величини активності джерела. Паралельно використовуються фактор часу роботи і відстань (інтенсивність випромінювання зменшується пропорційно квадрату відстані від джерела радіоактивного випромінювання). Доступні та ефективні дистанційні засоби управління. Для захисту персоналу від внутрішнього опромінення потрібне здійснення більш складного комплексу заходів. Необхідно передбачати раціональне планування будівель і приміщень, їх обробку з урахуванням характеру та обсягу проведених робіт. В більшості виробничих будівель необхідно передбачати зональний принцип, тобто поділ приміщень на «чисті» і «брудні» зони. Найбільш
часто використовується трехзональный принцип планування. У першій, найбільш «брудним», зоні розміщуються основні джерела забруднення і обладнання; як правило, в період роботи ця зона недоступна для персоналу. Друга зона - приміщення для ремонту і транспортування забрудненого обладнання, видалення відходів, завантаження і вивантаження радіоактивних матеріалів - зона періодичного перебування працюючих. Третя зона - приміщення постійного обслуговування. Тут знаходяться всі засоби управління і контролю; ця зона практично чиста. Між зонами передбачається певний санітарний режим. «Чисті» приміщення від «брудних» відокремлюються санпропускником або саншлюзом в залежності від активності використовуваних матеріалів і обсягу робіт з ними.
Особливу увагу слід звертати на вибір матеріалів, використовуваних для обробки підлоги, стін, меблів, обладнання. Велике гігієнічне значення набувають надійна герметизація механізмів і комунікацій, механізація ручних операцій, обладнання їх дистанційним і автоматичним управлінням, а також ефективна місцева і общеобменная вентиляція.
Поряд із загальними профілактичними заходами велика увага приділяється індивідуальним засобам захисту. На ремонтних роботах використовуються пневмошлемы, пневмокостюмы з примусовою подачею повітря. Для захисту органів дихання застосовують різні респіратори з фільтруючим матеріалом як одноразового, так і більш тривалого користування. Для своєчасної і ефективної очищення шкірних покривів від забруднень влаштовуються сан. пропускники, а для дезактивації засобів індивідуального захисту - спеціальні пральні.
В системі радіаційної безпеки важливе місце займає організація чіткого дозиметричного контролю, який здійснюється з допомогою дистанційних систем і переносних приладів. Слід контролювати рівні проникаючого випромінювання, а також ступінь радіоактивного забруднення повітря, різних поверхонь, приміщень та обладнання, шкірних покривів і спецодягу. Проводиться також контроль активності рідких і твердих відходів, грунту і т. д. Там, де персонал піддається зовнішньому опроміненню гамма-, бета-променями, рентгеновими променями або нейтронами, проводиться індивідуальна дозиметрія з допомогою фотокассет або дозиметрів (див. Дозиметрія). Гранично допустима доза (див.) зовнішнього гамма-опромінення працюючих - 0,1 р в тиждень. При одночасному впливі гамма-променів, нейтронів, радіоактивних аерозолів і газів сумарна доза не повинна перевищувати 0,1 бер на тиждень. Для вступників на роботу встановлені попередні та періодичні медогляди. См. також Радіоактивні відходи.