Біофізика

Біофізика (біологічна фізика) - наука про фізичних і фізико-хімічних явищах, пов'язаних з життєдіяльністю організмів, і про дію фізичних факторів на організм і складові її органи, тканини і клітини.
Методи біофізики широко використовуються при вивченні (як у нормі, так і в патології) рухів тіла людини, процесів авторегулювання біологічних систем, перетворення різних видів енергії в організмі, біоелектричних явищ, проникності біологічних мембран, а також процесів, що лежать в основі променевого ураження, та ін.