Загальні поняття про першу медичну допомогу

Сучасний етап розвитку людського суспільства характеризується бурхливим розвитком техніки, промисловості, величезними досягненнями науки, що створює нові блага для суспільства, покращуючи умови трудової діяльності та відпочинку людини, збільшує тривалість життя людей. Однак розвиток техніки у ряді випадків збільшує небезпеку несприятливих впливів на людину. Найбільш характерним прикладом останнього є транспортна травма, кількість якої, незважаючи на вжиті профілактичні заходи, неухильно зростає разом із збільшенням транспортних засобів. Щороку тисячі людей гинуть від транспортної травми, ще більше число людей отримують важкі каліцтва.
Серед заходів, спрямованих на врятування життя постраждалих, важливе значення має перша медична допомога, ефективність якої тим більше, чим раніше вона надана.
У Радянському Союзі найбільшою цінністю є людина, її життя і здоров'я. Це закріплено в Конституції СРСР та законодавстві з охорони здоров'я. Медична допомога в нашій країні безкоштовна, загальнодоступна, висококваліфікована. Завдяки невтомній турботі Комуністичної партії та Радянського уряду медична допомога знаходиться у нас на найвищому щаблі в світі.
Ефективність медичної допомоги з кожним роком зростає. Це насамперед позначається на тривалості життя людини. Якщо до Великої Жовтневої соціалістичної революції середня тривалість життя в Росії була 30 років, то в даний час вона становить 72 роки. Такі успіхи охорони здоров'я можливі лише в країні розвинутого соціалізму, де турбота про здоров'я людини - найважливіше завдання держави.
В системі охорони здоров'я радянського важливе місце займає організація екстреної медичної допомоги. Екстрена кваліфікована медична допомога здійснюється системою спеціальних лікувальних закладів, оснащених необхідною апаратурою, приладами, інструментами, полегшують діагностику захворювання, лікування, а також праця медичних працівників. Радянський уряд виділяє величезні кошти на охорону здоров'я, соціальне забезпечення, будівництво курортів, санаторіїв, розвиток фізкультури і спорту.
Безперервно зростає мережа медичних установ, з року в рік збільшується кількість лікарів, фельдшерів, медичних сестер, лаборантів та інших медичних працівників. Це дозволяє максимально наблизити надання кваліфікованої медичної допомоги до населення і різко поліпшити результати лікування. Однак навіть при ідеальній організації служби швидкої допомоги при раптових захворюваннях і нещасних випадках може виявитися запізнілою, якщо знаходяться поблизу громадяни не зможуть надати першу медичну допомогу. Тому зрозуміле прагнення навчити все населення країни правилами надання першої медичної допомоги. Першої медичної допомоги навчають у школі, вона входить в програму підготовки пожежних, міліцейських працівників, водіїв транспорту, вивчається військовослужбовцями.
Включення в програму підготовки лаборантів, фармацевтів та зубних техніків предмета «Перша медична допомога» продиктовано вимогами «Основ законодавства Союзу РСР з охорони здоров'я» (1969). Стаття 33 Основ передбачає обов'язок будь-якого медичного працівника за першим покликом прийти на допомогу постраждалому на вулиці, в дорозі, в громадських місцях, вдома і вміти правильно надати першу медичну допомогу при нещасних випадках і раптових захворюваннях. Невиконання цього обов'язку, ненадання потерпілому медичної допомоги за нашими законами межує із злочином. У статті 17 Основ зазначено, що медичні працівники, які порушили професійні обов'язки, несуть встановлену законодавством дисциплінарну відповідальність, якщо ці порушення не тягнуть за собою за законом кримінальної відповідальності.
Медичні працівники повинні знати, що «Основи законодавства Союзу РСР з охорони здоров'я» зобов'язують (стаття 37) органи місцевої влади, керівників установ та підприємств всебічно сприяти медичним працівникам, які надають першу медичну допомогу; надавати необхідний транспорт, засоби зв'язку та іншу необхідну допомогу при транспортуванні потерпілих і раптово захворілих в найближчий лікувальний заклад.
Кожна людина, що побажав стати медичним працівником, повинен знати, що обрана ним професія нелегка і вимагає постійної, наполегливої і часом важкої праці, безперервного вдосконалення і поповнення знань.
Медичний працівник повинен ставити вище особистих інтересів, життя і здоров'я хворого.
За самовіддану працю, за безмежну любов до хворих радянські медики користуються всенародною повагою, оточені турботою Комуністичної партії і Радянського уряду. Медична освіта в СРСР безкоштовне і будь-який працівник охорони здоров'я має можливість удосконалювати свої знання та майстерність. Для цих цілей у нашій країні створені сотні курсів підвищення кваліфікації, спеціальні інститути та інші установи.
Нещасним випадком називається ушкодження або порушення функції органів людини при раптовому впливі навколишнього середовища. Нещасні випадки часто трапляються в умовах, коли немає можливості швидко повідомити про них на станцію швидкої допомоги або пункт невідкладної допомоги.
У подібних випадках надзвичайно важливого значення набуває перша медична допомога, яка повинна бути надана хворому відразу ж після нещасного випадку і проводитися до прибуття лікаря або доставки потерпілого в стаціонар.
Нерідко при нещасних випадках потерпілі, їх родичі, сусіди або випадкові перехожі звертаються за допомогою у перший же медичний заклад (аптека, зубопротезна майстерня, лабораторія, санітарно-епідеміологічна станція, дитячий садок та ін). Медичні працівники цих закладів повинні негайно прийти на допомогу.
Нещасний випадок може відбутися у дуже несприятливих для надання допомоги умовах, коли немає відповідних інструментів, медикаментів, нерідко відсутні світло, вода, тепле приміщення, помічники і т. д. Тим не менше повинна бути надана максимально повна перша медична допомога, так як від цього залежить подальший перебіг хвороби, а нерідко і збереження життя потерпілого.
Цим і пояснюється те, що в програму навчання лаборантів, фармацевтів, зубних техніків та інших медичних працівників включений розділ «Перша медична допомога». Щоб уміти кваліфіковано надати термінову першу допомогу при нещасних випадках і раптових захворюваннях, усі медичні працівники повинні чітко знати основні ознаки різних ушкоджень, раптових захворювань, ясно представляти, які небезпеку для потерпілого чи хворого представляють ці пошкодження або стан.

  • Перша медична допомога (долікарська)
  • Швидка медична допомога