Асептика

Асептика - спосіб боротьби з хірургічною інфекцією, основою якого є попередження попадання інфекції в рану. Це досягається повним знезараженням усіх предметів, які можуть стикатися з раною.
Знищення мікробів та їх спор на хірургічному операційному білизна, інструментарії, шовном і перев'язувальному матеріалі, рукавичках, халатах і руках хірургів називається стерилізацією. Стерилізацію здійснюють різними способами: пором під тиском - автоклавування, сухим жаром, прожарюванням, кип'ятінням, обжиганием, витримуванням у антисептичних розчинах та розчинах антибіотиків.
Досить широко застосовується стерилізація променями радіоактивного випромінювання (гамма-промені), ультрафіолетовими променями (ртутно-кварцові лампи), газами та ін.
Предмет вважається стерильним, якщо на його поверхні і в його товщі немає мікробів, здатних до розмноження. Контролюється стерильність предметів шляхом бактеріологічних посівів на спеціальні живильні середовища.