Адаптація

Адаптація - пристосування тварин і рослинних організмів до впливів факторів зовнішнього середовища. Завдяки адаптації зберігається оптимальний постійний рівень протікання внутрішніх процесів організму, що забезпечують стійкість і виживання його в даному середовищі. Адаптація властива не тільки організму як цілого, але й окремих його органів і різних збудливим тканин (нервової, м'язової). Особливо виразно адаптація проявляється в рецепторах і виражається в зміні (зниження або підвищення) їх чутливості до специфічного подразника при коливаннях його сили і тривалості впливу (див. Адаптація ока, слухова Адаптація). Також змінюється чутливість барорецепторів дуги аорти до рівня кров'яного тиску, тактильних рецепторів до тривалості тактильного впливу.
Механізм адаптації пов'язаний зі змінами рівня біохімічних процесів у тканинах під впливом факторів зовнішнього середовища. Від інтенсивності цих процесів залежить швидкість адаптації, зумовлена змінами концентрації іонів у тканинах (Са, К, Na, С1), температурою або дією лікарських речовин. Для практичної медицини велике значення набуває вивчення механізмів адаптації людини до кліматичних умов (див. Акліматизація), до різних умов праці, побуту та харчування, а також до штучних впливів з лікувальною метою (ліки, фізіотерапевтичні процедури).