Судово-медична стоматологія

Сторінки: 1 2 3 4 5 6

У судовій медицині за останнє десятиліття з'явився новий самостійний розділ - судово-медична стоматологія. Виділення цього розділу було обумовлено подальшою диференціацією медичних наук, зокрема розвитком стоматології як оригінальної медичної дисципліни з професійно підготовленим у цій галузі лікування фахівцем - лікарем-стоматологом.
Судово-медична стоматологія вивчає стоматологічні проблеми в інтересах правової практики суспільства. До числа основних питань сучасної судової стоматології відносяться:
- процесуальні основи судово-стоматологічної експертизи;
- судово-медична експертиза ушкоджень м'яких тканин обличчя, щелепно-лицевих кісток і зубів у випадках механічної травми, вогнепальних пошкоджень, дії крайніх температур, електрики, радіаційних уражень;
- судово-медична експертиза ушкоджень, заподіяних зубами;
- ідентифікація особистості, віку, статі, професії, місця протезування за стоматологічному статусу;
- судово-медична експертиза професійних правопорушень лікарів-стоматологів та інших медичних працівників стоматологічних установ.
В зарубіжній судовій стоматології неодноразово висловлювалася думка, що судово-медична стоматологія повинна розглядатися як частина загальної стоматології (Keiser-Nielsen та ін). Таке уявлення невірно в історичному плані, бо пошкодження, завдані зубами людини, ушкодження м'яких тканин щелепно-лицевих кісток і зубів, ідентифікація особистості по стоматологічному статусу, відбитків і слідів зубів і багато інші проблеми судово-медичної стоматології з давніх часів складають предмет дослідження судової медицини, в той час як в стоматології вони ще не знайшли свого відображення, викладання ж судової медицини на стоматологічних факультетах вводиться в ряді країн в даний час.
Безсумнівно, що в розробці окремих проблем судово-медичної стоматології брали участь лікарі-спеціалісти. Але і в цьому разі вони нічим не відрізнялися від фахівців інших медичних професій (травматологів, акушерів-гінекологів, патологоанатомів та ін), які в межах своїх пізнань вносили внесок у розвиток судово-медичної науки і практики.
Інтереси розвитку сучасної медичної науки, інтереси правової практики суспільства дозволяють вважати, що судово-медична стоматологія повинна становити самостійний розділ судової медицини. Безсумнівно, що майбутнє цього розділу не мислиться без широкого використання досягнень сучасної стоматології, які отримають у цьому випадку апробацію в експертній діяльності. Треба думати, що розвиток судово-медичної стоматології приверне до себе і лікарів-спеціалістів, які оберуть судову медицину як професію, поповнивши кадри судово-медичних експертів.
У 1961 р. в Данії було засновано Скандинавське наукове товариство судових стоматологів. Товариство поставило своєю метою популяризацію судової стоматології серед стоматологів, судових медиків і співробітників поліції, а також залучення до вивчення проблем судової стоматології широкого кола фахівців. Членами товариства в даний час є експерти-стоматологи і судові медики багатьох країн Європи, Азії, Африки і Америки. Товариство видає інформаційні бюлетені, в яких висвітлюються проблеми судової стоматології, інформація про з'їздах і конгресах, а також наукових і практичних дослідженнях судово-стоматологічної експертизи та наводиться бібліографія світової-літератури з цих питань.
Проблеми судової стоматології постійно знаходять відображення у роботі міжнародних конгресів і конференцій з судової медицини.
Судова стоматологія вводиться в програми вищих і середніх стоматологічних навчальних закладів, видаються підручники і навчальні посібники з цих питань. Активно проводиться підготовка експертних кадрів з судової стоматології.