Гіпервітаміноз Д у дітей

У монографії висвітлюється сучасний стан питання про гіпервітамінозі Д у дітей раннього віку - захворювання, що розвивається в результаті передозування вітаміну Д, так і при індивідуальній непереносимості препарату.
На основі власного багаторічного досвіду, даних вітчизняної та зарубіжної літератури автори розглядають основні причини гіпервітамінозу Д, його поширення, питання патогенезу захворювання, клініки, діагностики, профілактики та лікування. Крім того, у монографії наведено сучасні дані про вітамін Д та його обменноактивных формах. Гіпервітаміноз Д розглядається як загальне захворювання організму, при якому особливо страждають шлунково-кишковий тракт, нервова і серцево-судинна системи, нирки.
Розраховано на педіатрів, лікарів різних спеціальностей, біохіміків, витаминологов, біологів, фізіологів, патофізіологів і студентів старших курсів медичних інститутів.

Введення

Рахіт у дітей є однією з найважливіших проблем в патології дитячого віку. В даний час у зв'язку з успіхами профілактики і лікування рахіту рідко спостерігаються його важкі форми, проте легкі та середньотяжкі все ще поширені (Святкіна, 1971). Як відомо, навіть легко протікає рахіт несприятливо позначається на перебігу та результаті різних дитячих захворювань, сприяє підвищенню дитячої захворюваності та смертності. У зв'язку з цим у методичних посібниках і керівництвах підкреслюється необхідність проведення специфічної профілактики рахіту дітям раннього віку незалежно від умов їх життя та характеру вигодовування (Святкіна, 1964, 1971; Тур, 1966). На жаль, за останні роки намітилися деякі помилкові установки щодо застосування вітаміну Д для лікування, а також профілактики рахіту у дітей, в результаті почастішали випадки гіпервітамінозу Д. досі лікування й профілактика цієї патології ще недостатньо вивчені, тому лікувально-профілактичні заходи нерідко проводяться несвоєчасно і, отже, виявляються недостатньо ефективними. У зв'язку з цим ми вважали за необхідне висвітлити причини виникнення гіпервітамінозу Д, а також його поширеність у різних клімато-географічних умовах.
Для успішної боротьби з гіпервітамінозом Д необхідна патогенетична спрямованість і своєчасність лікувальних заходів, що неможливо без глибокого вивчення патогенезу, клініки, особливо початкових проявів захворювання у дітей. За останні роки отримані нові експериментально-клінічні дані, що мають велике значення в науковому та практичному плані, які потребують узагальнення. При гіпервітамінозі Д поряд з різними функціональними і морфологічними змінами велике місце займають порушення різних видів обміну речовин. Дослідження останніх років показали, що при цьому захворюванні порушуються тканинні процеси.
Однак погляди на механізм виникнення, спрямованість цих порушень, а також на заходи попередження їх розвитку різні. У зв'язку з цим розробка раціональних лікувальних і профілактичних заходів по боротьбі з гіпервітамінозом Д сприятиме запобіганню розвитку важких, а нерідко і незворотних змін в організмі дитини.
Ми вважаємо, що вивчення гіпервітамінозу Д має важливе значення, так як ця проблема тісно пов'язана з питаннями профілактики рахіту і попередження різних можливих ускладнень внаслідок нераціонального застосування вітаміну Д. Тим більше, що у вітчизняній і зарубіжній літературі ми не зустріли спеціальних монографій, присвячених Д-гипервитаминозу у дітей. Через обмеженість обсягу книга не претендує на вичерпне висвітлення всіх аспектів Д-вітамінної інтоксикації у дітей. Перед авторами стояло на меті висвітлити основні питання, знання яких необхідно в боротьбі з цією патологією. Ми вважаємо, що представлені нами дані допоможуть педіатрам зрозуміти сутність Д-гіпо - і Д-гипервитаминозных станів, які ще нерідкі серед дітей.

Глава I Сучасні дані про вітамін Д
     Структура і фізико-хімічні властивості вітаміну Д
     Метаболізм і сучасні дані про обменноактивных формах вітаміну Д
     Всмоктування і «транспорт» вітаміну Д в організмі
     Розподіл вітаміну Д3 та його метаболітів в організмі та шляхи їх виведення
     Роль вітаміну Д у усмоктування кальцію в кишечнику
     Вітамін Д або гормон?
Глава II Основні причини та поширення гіпервітамінозу Д у дітей
     Частота гіпервітамінозу Д та його поширення
Глава III Патогенез гіпервітамінозу Д
     Кальцієвий обмін при гіпервітамінозі Д
     Обмін неорганічного фосфору
     Магнієвий обмін при гіпервітамінозі Д
     Кислотно-лужне співвідношення і білковий обмін
     Вітамін Д і біологічні мембрани
     Генез кісткових змін при гіпервітамінозі Д
Глава IV Патологічна анатомія
     Результати мікроскопічних досліджень
Глава V Клініка гіпервітамінозу Д
Глава VI Класифікація, діагностика, диференціальний діагноз
     Класифікація
     Діагностика
     Кальциноз шкіри та підшкірної клітковини у дітей
     Кальциноз судин
     Фосфат-діабет (рахіт, резистентний до вітаміну Д)
     Синдром де Тоні-Дебре - Фанконі
     Первинний тубулярний ацидоз
Глава VII Питання раціональної профілактики рахіту. Профілактика і лікування гіпервітамінозу Д у дітей
     Постнатальна профілактика рахіту
     Лікування рахіту
     Лікування Д-вітамінної інтоксикації
     Висновок
     Література