Дитячий будинок

Дитячий будинок - державний заклад, призначений для виховання дітей, які втратили батьків або втратили з ними зв'язок, для виховання дітей одиноких матерів, які захотіли помістити їх в дитячий будинок, а також для виховання дітей, в сім'ї яких немає для цього необхідних умов (хвороби батьків, позбавлення їх батьківських прав і інші причини).
Діти, виховує в дитячих будинках, знаходяться на повному державному забезпеченні. Існує кілька типів дитячих будинків: дошкільні, шкільні, змішані, спеціальні, а також дитячі будинки для інвалідів. У дошкільних дитячих будинках діти виховуються з 3-4-річного до 7-річного віку, а потім переводяться в шкільні дитячі будинки. Шкільні дитячі будинки забезпечують навчання дітей в обсязі середньої школи. У дитячих будинках змішаного типу існують дошкільне і шкільне відділення.
Спеціальні дитячі будинки створені для дітей, хворих на туберкульоз, які мають дефекти слуху, зору, опорно-рухового апарату, ураження центральної нервової системи та ін.
Дитячі будинки знаходяться у віданні органів народної освіти або промислових підприємств, відомств, колгоспів, а дитячі будинки для інвалідів - у віданні Органів соціального забезпечення.
Медичне обслуговування дитячих будинків усіх відомств здійснюється під безпосереднім керівництвом органів охорони здоров'я.
Лікувально-профілактичну допомогу вихованцям дитячих будинків надають лікарі та медсестри, що складаються в штатах дитячих будинків; спеціалізовані медичні огляди вихованців здійснюються лікарями територіальних медичних установ, прикріплених до даного дитячому будинку. У дитячих будинках сільської місцевості, що мають дві вікові групи дітей, де штатна посада лікаря відсутня, замість посади медсестри може бути введена посада фельдшера. Лікарське спостереження за вихованцями таких дитячих будинків проводиться прикріпленими лікарями.
Методичне керівництво і контроль за роботою медичного персоналу, санітарним станом дитячих будинків здійснюють органи охорони здоров'я.
При вступі дитини в дитячий будинок видається медична довідка, яка містить відомості про стан здоров'я дитини, перенесені захворювання, проведені профілактичні щеплення, про відсутність протипоказанні до прийому, свідоцтво про народження, а також довідка з місця проживання та відомості про батьків та ін. Знову надходять в дитячий будинок діти піддаються медогляду.
Середній медперсонал дитячих будинків проводить огляди всіх вступників дітей і виконує всі призначення лікаря. Фельдшер або медсестра проводить періодичні медогляди дітей, стежить за їх фізичним розвитком, виявляє усіх захворілих дітей і ізолює їх з груп. За хворими дітьми, які не потребують госпіталізації, фельдшер чи медсестра забезпечує спостереження і догляд. Під керівництвом лікаря середній медперсонал дитячого будинку проводить профілактичні щеплення, фізіотерапевтичні процедури, а також організовує і проводить всі процедури загартовування серед дітей, стежить за прищепленням гігієнічних навичок. Обов'язком середнього медперсоналу дитячих будинків є також контроль за правильною організацією харчування дітей. Серед співробітників дитячого будинку фельдшер або медсестра проводить санітарно-освітню роботу і стежить за виконанням ними санітарно-гігієнічних правил. Вся медична звітність і облік медичної роботи ведеться середнім медперсоналом.