Аптека

Аптека - це заклад охорони здоров'я, що займається виготовленням та відпуском ліків за рецептами лікарів і без рецепта (ручна продаж), предметів санітарії та гігієни, догляду за хворими, дезінфекційних засобів, перев'язувальних матеріалів, окулярної оптики, хірургічних інструментів, мінеральних вод та інших медичних товарів. Аптека веде санітарно-просвітницьку роботу та поширює популярні відомості про лікарські засоби серед населення.
У сільській місцевості аптека займається також заготівлею лікарської рослинної сировини. Робота аптеки регламентується положенням, затвердженим Міністерством охорони здоров'я СРСР.
Існують два типи аптеки: 1) госпрозрахункові, або відкриті, аптеки, проводять відпуск лікарських засобів за рецептами і шляхом ручного продажу, які виготовляють ліки за рецептами) та здійснюють відпуск різних медичних товарів усім громадянам; в цих аптеках у невідкладних випадках виявляється долікарська медична допомога; 2) аптеки лікувальних установ, або закриті, які виготовляють ліки за рецептами лікарів для хворих, що знаходяться в даному лікувальному закладі, і забезпечують ці установи усіма видами медичного майна. При лікарнях може бути організовано продаж медикаментів хворим через аптечні кіоски (кіоски).
Аптеки розміщуються в окремих приміщеннях, розміри яких залежать від обсягу роботи. Аптеки з великим обсягом роботи мають приймальної (зал очікування), рецептурну, асистентську, матеріальну, фасувальну, кімнати для виготовлення ліків в асептичних умовах (бокс), кокторнй і мийну. При аптеці повинен бути підвал, комора для зберігання запасів медичного майна та інші підсобні приміщення. В аптеці, де обсяг роботи невеликий, в одному приміщенні можуть бути рецептурна і асистентська, асистентська та стерилізаційна, мийна і кокторий і т. д. Основні фармацевтичні посади в аптеці зайняті спеціалістами, які мають вищу фармацевтичну освіту; посади рецептара-контролера, дефектара і асистента можуть бути зайняті і особами із середньою фармацевтичною освітою. З підсобного персоналу в аптеці працюють фасувальники та санітарки (мийниці).
Однією з найголовніших функцій аптеки є зберігання медикаментів, з тим щоб вони не втрачали своєї доброякісності при відпуску населенню або лікувально-профілактичним установам. Різні лікарські засоби можуть змінювати свої якості під впливом неоднакових причин, тому існують окремі правила для зберігання кожної групи медикаментів (наприклад, правила зберігання в аптеці препаратів, що змінюються під дією світла, вологості, температури, правила зберігання легко летючих речовин, газів, вогненебезпечних і вибухових речовин тощо). Існують особливі положення про зберігання отруйних і сильнодіючих речовин (див. А, Б), лікарсько-рослинної сировини, вітамінів і окремих лікарських форм (наприклад, розчинів для ін'єкцій, таблеток тощо). Є також правила зберігання гумових виробів, хірургічних інструментів, перев'язувальних матеріалів та іншого обладнання. Для багатьох лікарських засобів в Державній фармакопеї вказаний граничний термін зберігання та умови зберігання. Терміни зберігання, або терміни придатності лікарських засобів варіюють від декількох місяців до декількох років. Фармакопейний комітет спостерігає за виконанням цих вказівок і після закінчення зазначеного в документі строку, якщо немає змін зовнішнього вигляду лікарського засобу, виробляє перевірочний аналіз. Препарати, які зберегли доброякісність, підлягають зберіганню та реалізації протягом часу, зазначеного додатково (зазвичай це приблизно половина початкового терміну). Лікарські засоби, які не мають встановленого строку зберігання, перевіряють при появі змін зовнішнього вигляду. Терміни зберігання обчислюють з часу виготовлення ліків, а для рослинної сировини - з дня надходження на склад виробника. Терміни зберігання можуть бути змінені, і працівникам аптеки зобов'язали систематично спостерігати за станом медикаментів, стежити за вказівками про зміну термінів зберігання з боку Фармакопейного комітету Міністерства охорони здоров'я СРСР. При появі зовнішніх змін лікарські засоби повинні бути піддані аналізу негайно (не чекаючи граничного строку, встановленого в документі).
Вперше в нашій країні створено контрольно-аналітична служба аптек, що здійснює перевірку якості ліків, що покликане забезпечувати населення високоякісними лікарськими засобами.
При лікарських, фельдшерських і фельдшерсько-акушерських пунктах є так звані аптечні пункти двох категорій: з правом виготовлення ліків і для продажу ліків в готових упаковках. Аптечні пункти першої категорії очолюються особами з фармацевтичною освітою та є філіями аптек. На відміну від аптеки, цей пункт має мінімум приладів і обладнання, які надаються аптеці по підпорядкованості. Зберігання, виготовлення і відпуск ліків аптечного пункту першої категорії провадяться за правилами, встановленими для аптек. Аптечним пунктом другої категорії завідує фельдшер або інша особа з середньою медичною освітою, якого призначає районний відділ охорони здоров'я.

Аптека. В СРСР є два основних типи аптек: госпрозрахункові, здійснюють лікарський обслуговування населення: і постачання лікувально-профілактичних установ, і лікарняні, які обслуговують лікувальні заклади, при яких вони знаходяться. Нормативи розміщення аптечної мережі (кількість мешканців, що припадає на одну аптеку) наведено в табл. 1.
Лікарняні аптеки організуються при лікувально-профілактичних закладах, які мають понад 100 ліжок.
В залежності від обсягу товарообігу і рецептури аптеки поділяються на шість категорій. Аптеки I-IV категорій мають спеціалізовані відділення: рецептурно-виробничий, безрецептурного відпуску медичних товарів та ін. У всіх А. є аналітичні столи, а за наявності в штаті хіміка-аналітика - кабінети. Ліки, що відпускаються з А., піддаються одному з видів внутриаптечного контролю.
Порядок зберігання медикаментів в аптеці, виготовлення, контролю якості і відпуску ліків регламентується Міністерством охорони здоров'я СРСР.
Склад і нормативи площі приміщень (м2) госпрозрахункових А. наведено в табл. 2 і показано на рис. 1.
Приміщення для лікарняних А. передбачаються типовими проектами лікарень (рис. 2).

Рис. 1. Планування аптеки II категорії: 1 - кімната відпочинку; 2 - зберігання перев'язувальних матеріалів; 3 - розпакувальна; 4 - матеріальна рецептурно-виробничого відділення; 5 - расфасовочная; 6 - мийна; 7 - кубова-стерилізаційна; 8 - гардероб; 9 - санітарний вузол; 10 - зберігання кисню; 11 - зберігання мінеральних вод; 12 і 13 - матеріальна відділення безрецептурного відпуску; 14 - відділення безрецептурного відпуску; 15 - відділення оптики; 16 - зал обслуговування відвідувачів: 17 - матеріальна відділення оптики; 18 - рецептурна; 19 - асистентська; 20 - асептична; 21 - кабінет хімічних аналізів; 22 - контора; 23 - кімната чергового; 24 - кабінет керуючого; 25 - каса.
Рис. 2. Планування аптеки лікарні на 400 ліжок: 1 - асептична; 2 - кубова-стерилізаційна, 3 - асистентська; 4 - кабінет завідувача; 5 - рецептурна; 6 - мийна; 7 - кімната для очікування; 8 - матеріальна.