Виходжування недоношених дітей

Монографія відображає досвід роботи відділення патології і фізіології недоношених дітей Об'єднаної дитячої лікарні № 20 р. Ленінграда.
У розділі викладено сучасні погляди на виходжування недоношених дітей, докладно описано анатомо-фізіологічні особливості, висвітлюються питання догляду, вигодовування і організації спеціалізованих відділень.
Велике місце відводиться патології недоношених дітей. Докладно розбираються основні захворювання періоду новонародженості - сепсис, пневмонія, гемолітична хвороба, внутрішньочерепна родова травма. Особлива увага приділяється їх профілактики та сучасним методам лікування.
Спеціальна глава присвячена профілактиці внутрішньолікарняної інфекції, епідемічного режиму при обслуговуванні хворих з гострими респіраторними захворюваннями, з гнійною та кишковою інфекцією, інфекційним гепатитом.
Розділ призначений для сестер пологових будинків та спеціалізованих відділень для виходжування недоношених дітей і фельдшерів сільських фельдшерсько-акушерських пунктів.
Монографія містить 7 таблиць, 23 рисунка; бібліографія - 40 назв.

Передмова

Проблема недоношеності є однією з найактуальніших у сучасній педіатрії. За останнє десятиліття організація виходжування недоношених стала більш досконалою. У різних містах нашої країни відкрилися пологові будинки для передчасних пологів і спеціалізовані відділення для недоношених дітей.
Велике значення надається ступеня підготовки середнього медичного персоналу. Поряд з практичними навичками по догляду за дитиною медсестрам необхідні певні теоретичні знання, без яких важко здійснювати кваліфіковане виходжування та лікування.
В даний час загальний культурний рівень медичних сестер значно зріс. Багато з них мають закінчену десятирічну освіту. Тому автор зробив абсолютно правильно, виклавши такі розділи, як анатомо-фізіологічні особливості, питання вигодовування, патогенез, клініку та принципи лікування основних захворювань періоду новонародженості більш глибоко, ніж це зазвичай прийнято в посібниках для середнього медичного персоналу.
У монографії узагальнено великий досвід роботи відділення патології і фізіології недоношених дітей Об'єднаної дитячої лікарні № 20 р. Ленінграда. Відділення організовано в 1950 р. і в даний час є центром, куди госпіталізуються недоношені діти з самою різноманітною патологією.
За період з 1962 по 1972 р. у відділення надійшло 3 480 недоношених дітей, з них 1321 з вагою до 1500 р.
Можна не сумніватися, що дана монографія стане необхідним керівництвом для медичного персоналу в питанні виходжування недоношених і виявиться корисною для молодих лікарів, які працюють з новонародженими.
Лауреат Ленінської премії, академік АМН СРСР проф. А. Ф. Тур

Зміст
Розділ 1. Характеристика недоношеної дитини і причини недоношеності
     Поняття про недоношеності
     Вроджена гіпотрофія
     Причини недоношеності
     Зовнішні ознаки недоношеної
Глава 2. Анатомо-фізіологічні особливості недоношеної дитини
     Характеристика загального стану та особливості нервової системи
     Шкіра
     Кісткова система
     Особливості терморегуляції
     Дихальна система
     Серцево-судинна система
     Травна система
     Сечостатева система
     Водно-мінеральний обмін
     Особливості крові
     Імунітет і реактивність
     Фізіологічна втрата ваги
     Фізіологічна жовтяниця
Розділ 3. Фізичний та психомоторний розвиток недоношених дітей
Глава 4. Організація спеціалізованих відділень для виходжування недоношених дітей
     Роль медичної сестри
     Обов'язки палатної сестри
     Передача чергування
     Робоче місце сестри
     Прийом нових сестер
     Обов'язки старшої сестри
     Обов'язки відповідальної сестри
     Обов'язки санітарки
     Перебування матерів у пологовому будинку
     Перебування матерів у відділенні для недоношених дітей
     Навчання сестер
     Санітарно-освітня робота у відділенні для недоношених дітей
Глава 5. Догляд за недоношеною дитиною
Перев'язка пуповини і подальший догляд за пуповинним залишком і пупковою ранкою
Профілактика бленореї
Виходжування в інкубаторах і відкритих кувезах
Зігрівання недоношених дітей при відсутності кувезов
Температурний режим палат
Провітрювання палат
Дії сестри при появі у дитини підвищеної температури
Сповивання
Догляд за шкірою і слизовими оболонками
Вимірювання температури
Зважування
Вимірювання тіла
Профілактика пневмонії
Викладання на живіт і масаж живота
Підвішування іграшки
Прогулянка на вулиці
Транспортування дітей
Глава 6. Вигодовування недоношених дітей
Перше годування
Розрахунок харчування
Частота годувань
Загальні положення при годуванні недоношених дітей
Підготовка до годування
Методи годування
Годування через зонд
Годування з пляшечки
Годування грудьми
Зціджування молока
Зберігання і стерилізація молока
Зберігання і стерилізація сосок
Характеристика молока
Заміна грудного молока
Білкова дотація
Призначення вітамінів, соків
Прикорм
Глава 7. Основні лікувальні процедури і техніка їх виконання
Роздача ліків
Зберігання медикаментів
Розведення антибіотиків
Підшкірні і внутрішньом'язові ін'єкції
Техніка лікувальних маніпуляцій
Штучне дихання рот в рот
Непрямий масаж серця
Відсмоктування слизу з порожнини рота і верхніх дихальних шляхів
Очисна клізма
Лікарська клізма
Гірчичники
Гаряча ванна
Внутрішньовенні краплинні вливання
Промивання шлунку
Взяття аналізів
Глава 8. Санітарно-епідемічний режим відділення
Санітарно-гігієнічний режим
     Обстеження персоналу
     Обстеження матерів
     Особиста гігієна сестри
     Зберігання особистих речей
     Носіння масок
     Прибирання приміщення
     Дезінфекція пеленального столика
     Зберігання брудної білизни
     Приготування дезінфікуючих розчинів
     Провітрювання палат
     Провітрювання відділення
     Опромінення палат
     Контроль за санітарним станом
Епідемічний режим
     Епідемічний режим при гострих респіраторних захворюваннях і пневмоніях
     Епідемічний режим при гнійної інфекції
     Профілактика кишкової інфекції
     Епідемічний режим при обслуговуванні дітей з кишковою інфекцією
     Профілактика інфекційного гепатиту
     Епідемічний режим при обслуговуванні дітей з інфекційним гепатитом
Глава 9. Основні захворювання новонароджених
Асфіксія новонароджених
     Внутрішньоутробна асфіксія плода
     Первинна асфіксія новонародженого
     Вторинна або набута, асфіксія
     Лікування та профілактика асфіксії
Внутрішньочерепна родова травма
Синдром дихальних розладів (гіалінові мембрани)
Гемолітична хвороба новонароджених
     Гемолітична хвороба, обумовлена несумісністю за системою AB0
Симптоматика непрохідності травного тракту
Попрілість
Інфекційна патологія
Гострі респіраторні захворювання
Пневмонія
     Етіологія та патогенез
     Внутрішньоутробна пневмонія
     Аспіраційна пневмонія
     Ателектатическая пневмонія
     Пневмонії, що виникли на тлі вірусних респіраторних захворювань
     Септична пневмонія
     Стафілококова пневмонія
     Інтерстиціальна пневмоцистна пневмонія
     Лікування пневмонії
     Догляд
Піодермії
     Везикулопустулез
     Пемфігус новонароджених (пухирчатка)
     Ексфоліативний дерматит Ріттера
     Псевдофурункулез
Запальні захворювання пупка і пупкових судин
Сепсис
Гнійний менінгіт
Висновок
Покажчик літератури